Feltöltve: 2023.01.17, 09:21
Gyakran ismételt kérdések

Itt megtalálható minden fontos információ a közösségi szolgálattal, a VDKSZ működésével és a nyilvántartó rendszerrel kapcsolatban.

Mi a közösségi szolgálat?

 

Szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel, valamint egyes rendőrségi feladatok ellátásában való segítségadás területeken végezhető, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, ANYAGI ÉRDEKTŐL FÜGGETLEN, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Miért kell közösségi szolgálati órákat szereznem?

 

A törvény kimondja, hogy az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele minimum 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. 

HA NINCS MEG AZ 50 ÓRA AZ ÉRETTSÉGI MEGKEZDÉSE ELŐTT, AZ ÉRETTSÉGIRE JELENTKEZÉST VISSZA KELL VONNI!

FONTOS VÁLTOZÁS!

Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, DE a középiskolai tanulmányaikat még nem fejezik be, az utolsó középiskolai évfolyam végéig kell teljesíteniük a közösségi szolgálatra vonatkozó előírásokat. A TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN TANULÓKRA is ezek a szabályok vonatkoznak, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 107. §-a szerint a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. 

Kinek nem kell?
 
 • felnőttoktatás, felnőttképzés
 • esti tagozaton érettségizők
 • sajátos nevelési igényű tanulók, ha van bizottsági javaslat
 • 25. év betöltése után
Milyen jogszabályok vonatkoznak a közösségi szolgálatra?
 

(A jogszabályok teljes szövege elérhető a fenti linkekre kattintva)

 

Teljesítési szabályok:
 
 • 1 óra = 60 perc
 • Tanítási napon: 1-3 óra
 • Tanítási napokon kívül (bármely iskolai szünnap): 1-5 óra
 • Csak kerek óra számolható el
 • utazási idő nem számít bele
 • NEM VÉGEZHETŐ: 22:00-06:00 között
 • anyagi érdek nem merülhet fel, nem juttathat senkit haszonhoz
 • Szabad választás elve: a tanulók maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket

 

Hol szerezhetek órákat?
 

Bárhol, ahol önkéntes tevékenységet folytatnak!

MEHETSZ: sportegyesületekhez sporteseményekre, óvodákba, iskolákba, idősekhez, katasztrófavédelemhez, egészségügyi intézményekbe, állatvédőkhöz, kulturális szervezetekhez rendezvényekre, iskolai táborokba, önkormányzatokhoz, egyházak és azok szervezeteihez, bármely civil szervezethez… A határ csak a te személyed!

HOVA NEM MEHETSZ? Szakszervezethez, politikai szervezetekhez, pártokhoz.

Jó tanács: olyan helyet és területet válassz, ahol jól érzed magad! A közösségi szolgálat az önkéntesség előszobája! ÉLMÉNY, TAPASZTALAT KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE!

 

Tények és tévhitek a közösségi szolgálattal kapcsolatban
 
 • 3 területen kell tapasztalatot szerezni - NINCS KORLÁTOZÁS. Annyi helyre mehetsz, ahányra csak akarsz.
 • csak iskolán kívül végezhető - NEM, saját iskolád is adhat 10 órát kontaktóra keretében. Sőt, ha az iskoládnak van alapítványa, ők is szervezhetnek Közösségi Szolgálat keretében feladatokat, és ez nem számít bele a 10 órába.
 • bármikor leadható a közösségi órákat igazoló napló - CSAK AZ AKTUÁLIS TANÉVRE szóló órákat lehet elszámolni, mivel a bizonyítványba is beírásra kerül.
 • szülő munkahelyén nem lehet végezni - lehet, de más részlegen, és nem a hozzátartozó közvetlen felügyelete alatt!
 • csak lakóhelyen és csak a tanévben teljesíthető a közösségi szolgálat - NINCS SEM FÖLDRAJZI, SEM IDŐBELI KORLÁTOZÁS, hétvégén vagy nyáron is lehet teljesíteni!
 • minden esetben kell írásos együttműködési megállapodás - nem teljesen, csak bizonyos esetekben! Magánszemély esetében kell ernyőszervezet!
Kik vagyunk?
 

A VDKSZ az országban egyedülálló módon koordinálja a közösségi szolgálat elvégzésével járó adminisztrációs feladatokat, amely az iskolát, a pedagógust, a diákot, a szülőt és a fogadóintézményt egy egységes rendszerré kapcsolja össze.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 óta támogatja a Vasi Diákközösségi Szolgálat (VDKSZ) működését, biztosítva a Vas vármegyei középiskolákkal és az országban működő vállalatokkal, intézményekkel kötött megállapodás alapján a középiskolai tanulók számára kötelező közösségi szolgálat koordinálását és eredményes működését. A VDKSZ indulása óta a Nyugat-magyarországi Egyetem, majd az ELTE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának szervezeti keretei között működött, 2018 óta Szombathely MJV fenntartása alá került.

Már 29 Vas vármegyei középiskolával dolgozunk együtt, az ő tanulóik bármelyik velünk kapcsolatban álló fogadó szervezetnél végezhetnek közösségi szolgálatot minden külön papírmunka nélkül.

 •  
Hogyan működünk?
 

A velünk kapcsolatban álló középiskolákkal vagy azok fenntartóival Együttműködési Megállapodást kötöttünk, melyek megtalálhatóak a Letölthető dokumentumok oldalon. A fogadó intézmények egy Nyilatkozatot tesznek, amiben elfogadják a megkötött Együttműködési Megállapodásokat, és a fogadó intézményekre vonatkozó kiegészítéseket. Mindkét dokumentum jogászok által ellenőrzött, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült dokumentum.

Ez a három oldalú együttműködés lényegében leegyszerűsíti azt a folyamatot, amit átlagos esetben az iskoláknak és a fogadó szervezeteknek egyesével kellene elvégezniük. A velünk kapcsolatban álló iskolák diákjai BÁRMELYIK velünk kapcsolatban álló fogadó szervezethez mehetnek! Ugyanez fordítva is igaz, a velünk kapcsolatban álló szervezetek BÁRMELYIK velünk kapcsolatban álló iskola diákjait fogadhatják.

 •  
Mik a feladataink?
 

Középiskolák felé:

 • diákok óráinak nyilvántartása
 • jelentések elkészítése az addig megszerzett órákról
 • adatszolgáltatás – online és offline módon is
 • kötelező dokumentumok elkészítése és megküldése
 • kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás fogadó szervezetekkel

Fogadó intézmények felé:

 • együttműködés kialakítása
 • online felület biztosítása az órák rögzítéséhez
 • kapcsolattartás

 

A VDKSZ által működtetett nyilvántartó rendszerhez kapcsolódó információk

Regisztráció
  • iskoláknak

Ha középiskola szeretne a VDKSZ rendszeréhez csatlakozni, szándékát jelezze a vdkszszombathely.hu e-mail címen, ahol munkatársunk felveszi az iskolával a kapcsolatot és egyezteti a folyamat lépéseit.

  • fogadó intézményeknek

Ha egyesület, szervezet, intézmény szeretne a VDKSZ rendszeréhez csatlakozni, a Belépés oldalon a Fogadó intézményeknél tud regisztrálni.

Amennyiben már regisztrált korábban, de nem találja a szervezetét a fogadó intézmények listájában, adatfrissítést kell elvégezni.

A regisztráció visszavonásig érvényes!

 

Koordinátor
 

Minden oktatási intézmény kijelöl egy pedagógust, aki összefogja és koordinálja a VDKSZ és az iskola közötti adminisztrációt. Azokban az iskolákban, ahol nincs ilyen kolléga, minden évben meg kell adni az illetékes osztályfőnökök elérhetőségét.

Kapcsolattartó
 

Minden fogadó szervezet megjelöl egy kapcsolattartót, aki a fogadó szervezet részéről koordinálja a diákok munkáját, rögzíti és leigazolja az órákat. Ez egy szervezetnél lehet több ember is, de lehet az adott szervezet vezetője is.

Mentor
 

A mentor a fogadó szervezetnél az a személy, aki a közösségi szolgálatot végző diák(ok) munkáját irányítja, a feladatokat kiosztja. Bizonyos területeken KÖTELEZŐ a mentor megléte! Ezeknél a szervezeteknél az Együttműködési Megállapodást MINDIG írásos formában kell megkötni.

Adminisztráció
 

A VDKSZ folyamatos tájékoztatást ad az iskoláknak a diákok óraszámairól. Ez az alábbi formában történik:

 • papíralapon beérkező közösségi szolgálati naplók adatainak rögzítése
 • érettségi összesítő – diákonként elkészített hivatalos igazolás 2 példányban, melyet az érettségi dokumentációban kell elhelyezni
 • kilépő összesítő: amennyiben a diák, részére igazolást állítunk ki, részletezve addig megszerzett óráit.
 • diákok adminisztrálása – ki-és belépések, beiratkozások, osztályváltások nyilvántartása
 • jelentkezési lap - beiratkozáskor szükséges kötelező dokumentum
Adatszolgáltatás
 
 • real-time idejű adatszolgáltatás, a VDKSZ honlapon keresztül. Itt belépés után a diákok a saját óraszámukat, az iskolai koordinátorok az iskola összes diákjának óráit le tudják kérdezni.
 • féléves és éves adatszolgáltatás – összesítő jelentés küldése, mely tájékoztató jellegű, illetve ezek az óraszámok kerülnek be a bizonyítványba.
 • év végi adatszolgáltatás végzős diákokról – részletező jelentés, amiben az érettségiző diákok megszerzett órái láthatóak részletes bontásban.
Határidők
 

A közösségi szolgálat szempontjából az órák befogadásának és elszámolásának időpontjai:

 • érettségiző diákok esetében: adott naptári év június 1. és következő naptári év április közepe között (az érettségi első napjához igazítva, előtte két héttel)
 • alsóbb évfolyamos diákok esetében: adott naptári év június 1. és következő naptári év május 30.
 • beiratkozó diákok – adatszolgáltatás: adott tanév szeptember 30.-ig
 • osztályelnevezések, besorolások – adatszolgáltatás: adott tanév szeptember 30.-ig
Kötelező dokumentumok

 

A közösségi szolgálattal kapcsolatban az alábbi kötelező dokumentumok vannak, melyeknek egy részét az iskolai irattározásban kell megőrizni.

 • jelentkezési lap – a diák beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy vállalja a rendeletben előírt közösségi szolgálatot. A jelentkezési lapot a szülőnek/ gondviselőnek is aláírásával el kell fogadni.
 • kilépő összesítő – amennyiben a diák másik iskolába távozik, az addig megszerzett óráiról hivatalos igazolást kell kapnia azért, hogy az új iskolában is vezetni tudják a szerzett óráit. Ha a diák úgy vált iskolát, hogy a VDKSZ nyilvántartásában marad, ebben az esetben az iskola kérésére állítunk ki igazolást, egyéb esetben a rendszerben ott szerepelnek az órái.
 • érettségi igazolás - azoknak az érettségire jelenkezett diákoknak, akik köznevelési intézményben az utolsó évfolyam elvégézése után hagyományos, technikumi képzésben előrehozott érettségit szeretnének tenni, a megszerzett 50 óráról igazolást adunk ki.
Belépés a rendszerbe
 

A VDKSZ-szel kapcsolatban álló diákok le tudják kérdezni saját megszerzett óráikat.

A VDKSZ-szel kapcsolatban álló középiskolák és a fogadó szervezetek be tudnak jelentkezni a nyilvántartó rendszerbe, és le tudják igazolni a náluk közösségi szolgálatot teljesített diákok óráit.

Belépés itt: https://www.vdksz.hu/belepes/

 • Diákoknak: OM azonosító + születési dátum
 • Oktatási intézménynek: OM azonosító + jelszó
 • Fogadó szervezetnek: VDKSZ azonosító + jelszó
Rendszerhasználati szabályok rögzítőknek
 

A nyilvántartó rendszer használatáról minden szereplőnek külön tájékoztató készült!

Mit tegyek, ha nincs ötletem, hova menjek órákat gyűjteni?
 
 • Kövesd be a VDKSZ Facebook oldalát, itt mindig hirdetünk meg lehetőségeket!
 • Nézz fel a honlapunkra!
 • Keresd barátod, barátnőd, testvéred iskoláját!
 • Menj vissza a régi sulidba vagy óvodádba!
 • Ha kistelepülésen élsz, keresd a helyi önkormányzatot!
 • Keresd meg az iskolai koordinátort!