Feltöltve: 2022.02.07, 10:56
Mit kell tudni a közösségi szolgálatról?

Az érettségi egyik fontos feltétele az ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése és annak igazolása. Azok, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a középiskolai tanulmányaikat még nem fejezik be, így esetükben nem ez a vizsgaidőszak a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak. Tehát nekik az utolsó középiskolai évfolyam végéig kell teljesíteniük a közösségi szolgálatot.

Ez alól kivételek azok, akik felnőttoktatásban vesznek részt vagy azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján az igazgató határozatban mentesített. Ha az írásbeli érettségi kezdetéig nincs meg ez az említett ötven óra közösségi szolgálat, az érettségi vizsga nem kezdhető el, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezést törlik.

-          A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TÖRVÉNYI HÁTTERÉRŐL

A 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. EMMI rendelet szerint 2016. január 1-je után az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

„Közösségi szolgálat: szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel, valamint egyes rendőrségi feladatok ellátásában való segítségadás területeken végezhető, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, ANYAGI ÉRDEKTŐL FÜGGETLEN, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ (15)).

A közösségi szolgálati feladattal kapcsolatos főbb tudnivalók:

· A közösségi szolgálat időintervallumairól:

o   1 óra = 60 perc (a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe)

o   alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető

o   tanítási időn kívül napi maximum 3 órát teljesíthetnek a diákok

o   hétvégén, és tanítási szünetben napi maximum 5 órát

o   A diákok nem végezhetnek közösségi szolgálatot 22 és reggel 6 óra között!

o   A közösségi szolgálati naplóban csak teljes, kerek (1, 2, stb) óra számolható el (min. 1, max. 3 vagy 5 óra)!